รายชื่อกองทุนจาก
Invesco

Invesco Asian Equity Fund

B-ASIASSF

B-ASIARMF

B-ASIA

Invesco China Technology ETF

M-ATECH(มีหลายประเภท)

SCBCTECH(มีหลายประเภท)

SCBRMCTECH

TCHTECH(มีหลายประเภท)

KFCMEGA(มีหลายประเภท)

BCAP-CTECH

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF

SCBBLOC(มีหลายประเภท)

LHBLOCKCHAIN

Invesco Continental European Small Cap Equity Fund

K-EUSMALL

KT-EURO

Invesco DB Agriculture Fund

K-AGRI

Invesco DB Oil Fund

K-OIL

SCBOILFUND(มีหลายประเภท)

TISCOOIL

KT-OIL

KF-OIL

TMBOIL

Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

TMB-ES-CHILL

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

WE-EVOSEMI

Invesco Global Clean Energy ETF

BCAP-CLEAN

Invesco Global Consumer Trends Fund

LHGLIFEE(มีหลายประเภท)

Invesco India Equity Fund

KT-INDIA(มีหลายประเภท)

Invesco Japanese Equity Advantage Fund

LHJAPE(มีหลายประเภท)

Invesco NASDAQ 100 ETF

SCBNDQ(มีหลายประเภท)

SCBRMNDQ(มีหลายประเภท)

KKP NDQ100-H FUND(มีหลายประเภท)

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund

LHEUROPE(มีหลายประเภท)

Invesco QQQ Trust Series 1

K-USXNDQ(มีหลายประเภท)

BCAP-USND100

TLUSNDQ-H(มีหลายประเภท)

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

TNEWENGY

BCAP-CLEAN


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ