รายชื่อกองทุนจาก
Blackrock

BGF Asian Growth Leaders Fund

SCBAEMFUND(มีหลายประเภท)

SCBAEMH(มีหลายประเภท)

BGF Asian High Yield Bond Fund

KFAHYBON(มีหลายประเภท)

BGF Asian Tiger Bond Fund

TMBASIAB

BGF China Bond Fund

MCBOND

KT-CHINABOND(มีหลายประเภท)

BGF China Fund

KT-CHINA(มีหลายประเภท)

KT-CHINA RMF

BGF Continental European Flexible Fund

MEURO

BGF Dynamic High Income Fund

KT-DHINCOME(มีหลายประเภท)

BGF FinTech Fund

TFINTECH

B-FINTECH

BGF Global Allocation Fund

K-GA(มีหลายประเภท)

KGARMF

BGF Global Corporate Bond Fund

KT-WCORP

BGF Global Long-Horizon Equity Fund

M-EDGE

BGF Global Multi-Asset Income Fund

SCBWIN(มีหลายประเภท)

KKP INCOME-H FUND(มีหลายประเภท)

BGF India Fund

K-INDIA

BGF Next Generation Technology Fund

MGTECH

BGF Nutrition Fund

KT-AGRIANDFOOD

BGF Sustainable Energy Fund

MRENEW(มีหลายประเภท)

MRENEWRMF

T-GlobalEnergy

BGF World Energy Fund

KT-ENERGY

BGF World Financials Fund

ONE-GLOBFIN(มีหลายประเภท)

BGF World Healthscience Fund

MHEALTH

BGF World Real Estate Securities

SCBGPROPFUND(มีหลายประเภท)

BGF World Technology Fund

KFHTECH(มีหลายประเภท)

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

K-ART


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ