เกี่ยวกับเรา

กองแม่.com เป็นโปรเจกต์หลังเลิกงานของแอดมิน เกิดขึ้นจากความต้องการของแอดมินเอง ที่ศึกษาการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งในปัจจุบันมีกองทุนรวมมากมาย มีการลงทุนในต่างประเทศด้วย กองทุนเหล่านี้มักจะเป็นการลงทุนในกองทุนที่ต่างประเทศอีกที (ที่เรียกติดปากกันว่า "กองแม่") การศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศโดยตรง จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกกองทุน และ ช่วยในการติดตามข้อมูลต่างได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถติดตามราคาคร่าวๆได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอ บลจ. ไทยคำนวณราคา ที่มักจะเป็นราคาของ 2 วันที่แล้ว

หากค้นหากองทุนที่แอดมินรวบรวมข้อมูลแล้ว จะมีชื่อของกองทุนหลักที่กองทุนนั้นลงทุน พร้อมทั้ง ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆที่สามารถไปอ่านดูได้ มีเว็บไซต์ของกองทุนหลัก และนอกจากนี้ยังมี เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกด้วย เช่น Bloomberg และ Morningstar

สำหรับกองทุนที่ กองแม่.com ยังไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูล หากมีข้อมูลกองทุนหลักจาก กลต. กองแม่.com ก็จะแสดงข้อมูลนั้นแทน โดยแอดมันจะพยายามรวบรวมข้อมูลกองทุนต่างๆมาเพิ่มโดยเร็วที่สุดครับ

แอดมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน กองแม่.com จะเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทันทุกท่าน หากมีคำแนะนำติชม สามารถติดต่อแอดมินมาได้เลยครับ


คำเตือน: ผู้จัดทำเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

© กองแม่.comเกี่ยวกับเราติดต่อ